Groeiruimte voor
buitengewoon bijzondere
kinderen

Ieder kind is bijzonder en uniek. En verdient daarom passende begeleiding. Voor hoogbegaafde kinderen betekent dat voldoende ruimte, sturing en verbinding. Zodat ze zich goed voelen en hun vele talenten en kwaliteiten volop kunnen benutten. Om zo tot grote hoogte te stijgen.

Talent omhooghalen

De Hoogvlieger begeleidt jonge hoogbegaafde peuters, kleuters en leerlingen van groep 3 en alle professionals en ouders die met deze kinderen te maken hebben. Samen maken we voor ieder kind een plan op maat met prikkelende opdrachten. Altijd vanuit de vraag wat jouw kind nodig heeft.

We blijven in de vertrouwde omgeving en geven het kind veel autonomie. Zo ontwikkelen we al vroeg een sterke mindset en zorgen we dat het talent niet raakt ondergesneeuwd, maar volop tot bloei komt.

Afwijken van de gebaande paden

Precies genoeg prikkels

Onvoldoende cognitieve uitdaging leidt vaak tot gedragsproblemen. Het is daarom van belang om goed te kijken waar bepaald gedrag vandaan komt, voldoende uitdaging te bieden en onderprikkeling te voorkomen. Tegelijkertijd ervaren hoogbegaafde kinderen door hun hoge gevoeligheid vaak veel omgevingsprikkels en hebben ze begeleiding nodig om die goed te leren reguleren.

Maatwerk voor ieder kind

Onze begeleiding is daarom maatwerk. We kijken naar het individuele kind, niet naar de patronen van het (school)systeem. Zo kan een kind van 3 jaar soms al vervroegd instromen bij de kleuters en een groep 3-leerling een klas overslaan, of een aantal vakken meedoen met groep 4.

Buiten de gebaande paden

De Hoogvlieger kijkt buiten de gebaande paden. We kennen de routes, durven daarvan af te wijken en te pionieren. Dat doen we door de juiste verbinding te leggen tussen kind en consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool. Zodat jouw kind zich positief kan blijven ontwikkelen.

Persoonlijke benadering

De Hoogvlieger is kleinschalig. Daardoor kunnen we ieder individueel kind veel zorg en aandacht geven, luisteren naar de ouders en de tijd nemen om het gedrag van het kind te observeren, analyseren en doorgronden. Ouders merken daardoor dat hun kind echt wordt gezien.

Over Jasmijn

De Hoogvlieger is een initiatief van Jasmijn Karsten-Heuzer, moeder van twee hoogbegaafde kinderen. Jasmijn is afgestudeerd speltherapeut en jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs, onder meer als groepsleerkracht, intern begeleider, adjunct-directeur en directeur van een basisschool.

Hoe weet ik of mijn kind hoogbegaafd is?

Veel ouders en onderwijsprofessionals weten niet precies waaraan ze hoogbegaafdheid bij kinderen herkennen. Dat is niet gek, want het uit zich op veel verschillende manieren. Juist daarom is het belangrijk om je twijfels niet te negeren. Onderzoek wijst namelijk uit dat de intuïtie van ouders in 70 à 80 procent van gevallen klopt.

In een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we samen wat De Hoogvlieger voor je kan betekenen. Schroom daarom niet en mail naar info@dehoogvlieger.nl ook als je twijfelt of je kind hoogbegaafd is.