Werkwijze

In het voortraject onderzoeken we op welke manier de hoogbegaafdheid zich uit en welke begeleiding daarop aansluit. Op basis daarvan richten we het vervolgtraject in. Dat doen we spelenderwijs en door met het kind in gesprek te gaan. We observeren nauwlettend en bekijken wat een passende aanpak is. Welke begeleiding het kind ook nodig heeft, we werken altijd sensitief, analytisch en daadkrachtig.

Kennismakingsgesprek (30 minuten)

Hoogbegaafdheid uit zich op veel verschillende manieren. Daarom is het voor ouders en onderwijsprofessionals soms onduidelijk of een kind hoogbegaafd is. Schroom dus niet om een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen, ook bij twijfel. We kijken samen wat we voor je kunnen betekenen.

De Hoogvlieger neemt geen intelligentietesten af, maar kan als dat nodig is wel doorverwijzen naar een gespecialiseerd testbureau.

Tarief: gratis

Intakegesprek (60 minuten)

Voorafgaand aan het intakegesprek vragen we de ouders verschillende vragenlijsten in te vullen. Hiermee brengen we het gedrag van het kind in kaart. Tijdens de intake gaan we daar meteen dieper op in en stellen we doelgericht de hulpvragen vast. Op basis daarvan kijken we of verder onderzoek nodig is en kunnen we een plan op maat maken.

Tarief: € 85

Onderzoek

Voor een volledig beeld van de ontwikkeling en het karakter van het kind, nemen we de persoonlijkheidskenmerken, het zijnsluik en het cognitieve luik onder de loep. Het zijnsluik gaat over aspecten van het voelen (o.a. hoogsensitiviteit, perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel); het cognitieve luik over het denken.

Daarnaast maken we een analyse van een spel- of tekenopdracht en bekijken we de executieve functies, zoals impulsbeheersing, concentratie en flexibiliteit. Tot slot stellen we tijdens het didactische onderzoek de leerpotentie vast op basis van verschillende leeftijdsgebonden opdrachten. Het onderzoek duurt in totaal 3 tot 6 uur, afhankelijk van de leeftijd.

Tarief: maatwerk, in overleg af te stemmen

Nagesprek (60 minuten)

In het nagesprek evalueren we samen hoe het traject is verlopen en wat het heeft opgeleverd. We bekijken ook of een vervolgtraject nodig is en zo ja, welk traject het beste past: het vervolgtraject voor school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, het traject voor thuis, of een combinatie daarvan.

Tarief: € 85

Vervolgtraject voor school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal

Het vervolgtraject voor op school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal bestaat uit drie onderdelen, die we inhoudelijk afstemmen op het individuele kind:

Ontwikkelingsperspectief
Voorafgaand aan het intakegesprek vragen we de ouders verschillende vragenlijsten in te vullen. Hiermee brengen we het gedrag van het kind in kaart. Tijdens de intake gaan we daar meteen dieper op in en stellen we doelgericht de hulpvragen vast. Op basis daarvan kijken we of verder onderzoek nodig is en kunnen we een plan op maat maken.

Tarief: € 85

Observatie in de klas of groep
We observeren hoe het kind speelt én hoe het zich gedraagt in bijvoorbeeld de kring, een groepsopdracht of vrij spel. Dit doen we anderhalf uur lang, daarna leggen we onze observaties vast in een verslag.

Tarief: € 150

Individuele begeleiding
Wekelijks een uur een-op-eenbegeleiding op locatie, waarbij we het OPP uitvoeren inclusief terugkoppeling.

Tarief: € 85 per uur

Vervolgtraject voor thuis

Doorgaans voelt een kind zich thuis het meest op z’n gemak. Daarom is het ook waardevol om de begeleiding mee naar huis te nemen. Zo kan je kind rustig en onbelemmerd aan de slag met de oefeningen en opdrachten.

Adviesgesprek
Tijdens dit gesprek krijg je als ouder begeleiding en tips bij hulpvragen, die je vooraf doorgeeft. Je kunt de aangereikte tools meteen toepassen in de thuissituatie.

Tarief: € 85 per uur, inclusief gespreksverslag

Klasse-partout

Het klasse-partout is ons passe-partout voor het hele schooljaar: een combinatie van de vervolgtrajecten voor school en thuis. Helemaal op maat samengesteld en vooraf ingepland, voor een aantrekkelijk maandelijks bedrag. Vraag naar de mogelijkheden.

Kenniscollege

Elke maand word je in twee uur bijgepraat over een aspect van hoogbegaafdheid bij jonge kinderen. Handige tips, interessante informatie en de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met andere onderwijsprofessionals en ouders van jonge hoogbegaafde kinderen.

Iedere bijeenkomst is voor maximaal zes deelnemers, waaronder ouders, leerkrachten, leidsters van kinderdagverblijven en andere specialisten.

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Hoogbegaafdheid uit zich in veel verschillende vormen. Daarom vraagt ieder kind om een eigen leerplan. In een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we samen wat De Hoogvlieger voor jouw kind kan betekenen. Mail voor een afspraak naar info@dehoogvlieger.nl, ook als je niet zeker weet of je kind hoogbegaafd is.